You are here

Persoonlijke levenssfeer

Beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Dit Beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer omschrijft de wijze waarop uw persoonlijke gegevens in voorkomend geval door ViVio bvba kunnen worden verzameld en verwerkt in het kader van uw gebruik van deze website. Als verantwoordelijke voor de verwerking verbindt ViVio bvba zich ertoe uw persoonlijke gegevens te behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsmede overeenkomstig  onderstaande bepalingen.

Categorieën van verwerkte gegevens – Doelstellingen van de verwerking

Door gebruik te maken van deze website staat het u vrij te beslissen over het verschaffen van bepaalde persoonsgegevens die op u betrekking hebben teneinde uw gebruikersaccount aan te maken, u gratis te abonneren op een of meer elektronische nieuwsbrieven (newsletters) en om berichten te ontvangen betreffende onze partners en hun producten, om een websitepagina aan te bevelen aan uw vrienden, ons uw getuigenissen te bezorgen en/of een reactie te publiceren op NEUROPedia. De volgende gegevens zullen worden verwerkt om uw gebruikersaccount te beheren, een webpagina van uw keuze aan te bevelen aan vrienden, uw verzoek tot publicatie op Mediblog te verwerken en aan uw verzoek(en) tegemoet te komen:

  1. Aanmaken gebruikersaccount: uw voornaam, e-mailadres postcode, geslacht, geboortejaar, de door u gekozen taal (Frans of Nederlands) en de aanduiding van de ziektes die u interesseren.
  2. Abonnement op de newsletters en berichten ontvangen betreffende onze partners en hun producten: uw e-mailadres.

ViVio bvba zal uw gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken dan hierboven vermeld, en dan nog louter om statistische redenen. Uw gegevens worden niet meegedeeld aan derden, behalve met uw uitdrukkelijke toestemming.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein elektronisch tekstbestand dat de website die u bezoekt naar uw computer of ander digitaal apparaat stuurt, en dat op de harde schijf wordt bewaard om de werking en de efficiëntie van de website in kwestie te verbeteren.

Vivio gebruikt de cookies die in de hierna volgende tabel worden vermeld.

De bvba ViVio installeert en gebruikt een aantal technisch vereiste cookies op uw toestel, waarvoor uw toestemming niet vereist is. Daarenboven gebruikt de bvba Vivio ook sessiecookies. Deze worden automatisch gewist op het einde van uw sessie waardoor uw goedkeuring hiervoor evenmin is vereist. Andere cookies verbeteren uw bezoekerservaring door een aantal gegevens op te slaan (zodat u ze niet opnieuw dient in te voeren bij elk bezoek) en passen de inhoud van de website aan in functie van uw voorkeuren. Deze cookies kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt op basis van uw goedkeuring, die gegeven wordt door te klikken op “Ik aanvaard de cookies” op de daartoe voorziene informatiestrook. Het staat u vrij om dergelijke cookies op elk ogenblik te verwijderen of te blokkeren via de instellingen of de voorkeuren van uw browser. Wij vestigen echter uw aandacht op het feit dat de verwijdering of het blokkeren van sommige cookies u zal verplichten om sommige gegevens terug in te voeren bij een volgend bezoek aan de website.

Links naar de websites van derden

De website van Vivio bvba kan hyperlinks bevatten naar andere websites die niet onderworpen zijn aan het huidige Beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Wij raden u aan om in dat geval het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen dat op deze sites van toepassing is. Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor de gebruiken inzake bescherming van de persoonlijke gegevens en levenssfeer op deze andere websites, en raden u ten stelligste aan om het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van elke website te raadplegen voordat u uw persoonlijke gegevens aan hen meedeelt.

Veiligheid

Wij doen onze uiterste best om uw belangen inzake persoonlijke levenssfeer te beschermen en te verdedigen. Enkel die medewerkers van Vivio bvba die uw gegevens moeten raadplegen voor de hierboven vermelde doelstellingen, hebben daarom toegang tot uw gegevens. Vivio bvba heeft de nodige maatregelen genomen om de veiligheid, kwaliteit en integriteit van uw gegevens te waarborgen.

Toegang, wijziging, verwijdering van uw persoonsgegevens

U kunt zich toegang verschaffen tot uw persoonsgegevens zoals door ons verzameld en verwerkt, en desgewenst de wijziging of de verwijdering ervan verzoeken. U kunt dat doen door te mailen naar privacy@vivio.com. U kunt zich ook uitschrijven van onze elektronische nieuwsbrieven (newsletters) door te surfen naar de uitschrijving pagina. Wanneer u vragen heeft over onze Gebruiksvoorwaarden of ons Beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, aarzel dan niet om ons per e-mail te contacteren op privacy@vivio.com of oncopedia@vivio.com of op het volgende adres: ViVio bvba, Rodenbachstraat 70, 1190 Brussel (België).

 

Laatste update: dec 2015